*Prabhava* Books * Handicrafts * Toys * Stationary * Handlooms * A Center for Trinity College London ESOL Courses * Prabhava Play School * Prabhava PrePrimary School * prabhava Toddler Care* పుస్తకాలు * హస్తకళ * చేనేత * బొమ్మలు * మన సభ్యత సంస్కృతి * మన ఊరి కళాకాంతి * మన ముంగిటి చిట్టిచేమంతి * ప్రభవ * పిల్లల చిట్టిరచనలు చిన్నికవితలు * తెలుగు ఇంగ్లీషులలో *Prabhava*

Wednesday, December 28, 2011

ఎలాగో అలాగ

అదొక అడవి.
చాలా అందంగా కన్నుల పండుగలాగా ఉంటుంది.
 మరి చిట్టి చిట్టి పొదలు చిన్న చిన్న మొక్కల ముళ్లకంపలు.పచ్చపచ్చని చెట్లు లేత రంగురంగుల పూలు రకరకాల తీగలు.ఆకాశం కనిపించనీయని ఎంతో దట్టమైన వృక్షాలు.
ఆ వనంలో గల గల పారే చక్కని పాటలా నిరంతరం సవ్వడి చేస్తూనే ఉంటుంది. ఏది గట్టున రెల్లుపూలు,ఇసుకలో గుడ్డి గవ్వలు, పలక రాళ్ళు,నత్త గుల్లలు ,గులక రాళ్ళు చాలానే ఉన్నాయి.
ఏటికి దగ్గరగా ఓ పెద్ద మామిడి చెట్టు ..బోల్డన్ని కొమ్మలు రెమ్మలతో ఠీవీగా ఉంది. దానికి ఎంచక్కని మామిడి పళ్ళు.గుత్తులు గుత్తులుగా విరగ కాసాయి.
దగ్గరలోని ఊళ్ళలో ఉండే పిల్లాజెల్లా చిన్నాపెద్దా అక్కడే  ఎక్కువగా  కని పిస్తారు.
 ఎండాకాలం స్కూళ్ళకు సెలవలు. పిల్లల సంబరం పట్టతరం కాదు. తీపైనా వగరైనా మామిడి పిందెల్ని కాయల్ని తెంపుకొని రుచి చూడాల్సిందే .
ఇలా అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్న మామిడి చెట్టుకు అలా అలా గర్వం పెరిగి పోయింది.
తనను తప్ప అన్నిటినీ అందరినీ పనికి మాలినవిగా చూడడం మొదలు పెట్టింది.
ఎంతగా అందరూ తననే ఇష్టపడుతున్నా మిగిలిన చెట్టూ చేమా పనికి మాలినవి కాదు కదా?
కానీ ,మామిడి చెట్టుకు అది తెలియడం లేదు.ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాణికీ ప్రతి వస్తువుగా ఉపయోగం ఉండే ఉంటుంది కదా ,కానీ గర్వంతో ఉన్న మామిడి ఆ విషయం గ్రహించక ప్రవర్తించడం మొదలు పెట్టింది.
చూస్తుండగానే ,ఇలా కొంతకాలం జరిగింది.
మామిడి చెట్టు దగ్గరలోనే ఒక చిన్న గడ్డి మొక్క పుట్టింది. బుల్లి బుల్లి ఆకులతో బుజ్జి కాండంతో అది నేలపై నిలబడి చుట్టూ తేరిపార చూసింది. దానిని చూసిన మామిడి చెట్టు పెద్దగా నవ్వింది. గేలి చేసింది.
కొన్ని రోజులకు గడ్డి మొక్క కొంచం పెరిగింది.
చల్లని పిల్ల గాలికి ఆనందంగా హాయిగా ఊగుతూ వయ్యారంగా పాడుతోంది గడ్డి మొక్క.అదిచూసిన మన మామిడి చెట్టు గర్వంగా తల ఎగరేసి,
 " ఏమే గడ్డి మొక్క నువ్వు ఉయ్యాల ఊగుతున్న ఈ గాలి ఎక్కడిదో తెలుసా?" అంది.
అంతటితో ఊరుకోకుండా ," నా పెద్ద కొమ్మల్ని ఊపడం వల్ల ఈ గాలి పుట్టుంది తెలుసా ? చాసావా నా గొప్పతనం నా ముందు నువ్వు ఎంతో చిన్న దానివి పనికి రాని దానివి అని కూడా " అని అంది.
మామిడి చెట్టు మాటలు విని గడ్డి మొక్క,"నిజమే నీవు చాలా గొప్పదానివి .అంతమాత్రాన నేను పనికిరాని దానిని కాదు " అంది.
మామిడిచెట్టు ," నా కొమ్మలు ఎంతోపెద్దవి. నా కాయలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. నేణు పండ్లల్లో రాజుని.తెలుసా?" అని అనగానే ,గడ్డి మొక్క " నీవు అలా అండం తప్పు . ఎవరిగొప్ప వారిదే . నేను  చిన్న దానినే  కా నీ నేల తేమను ఆపుతాను.రకరకాల కీటకాలు పురుగులు నా మీదే ఉంటాయి. ఎండలో వచ్చే వారికి నీవు నీడను ఇస్తే ,నేను వారి కాలకు వేడి తగల కుండా కాపాడుతాను" అంది.
అయితే ,మామిడి చెట్టు దాని మాటలు కొట్టి పారేసింది.
ఆ రోజు రాత్రి కురిసిన వానకు నీరు కాల్వలుగా పారింది. నీటి ప్రవాహం ఎక్కువై గడ్డి మొక్క నేలపై వాలి పోయింది.దానిపై కొంత ఇసుక కూడా మేట వేసింది. అది చూసి మామిడి చెట్టు ," చూశావా నీ పొగరు అణిగిందా ? ఈ వానకే నేపై పడిపోయావు .నేను చూడు ఈ వర్షంలో ఆనందంగా స్నానం చేసాను" అంది.
గడ్డి మొక్క తిరిగి నిలబడడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం వలన ,దాని మాటలు బాధ కలిగించాయి. బదులు చెప్ప లేదు.
ఎలాగో అలాగ రెండో రోజుకు గడ్డి మొక్క నిలబడగలిగింది.
ఆ రోజు రాత్రి కురిసిన వానకు నీరు కాల్వలుగా పారింది. నీటి ప్రవాహం ఎక్కువై గడ్డి మొక్క నేలపై వాలి పోయింది.దానిపై కొంత ఇసుక కూడా మేట వేసింది. అది చూసి మామిడి చెట్టు ," చూశావా నీ పొగరు అణిగిందా ? ఈ వానకే నేపై పడిపోయావు .నేను చూడు ఈ వర్షంలో ఆనందంగా స్నానం చేసాను" అంది.
గడ్డి మొక్క తిరిగి నిలబడడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం వలన ,దాని మాటలు బాధ కలిగించాయి. బదులు చెప్ప లేదు. 
ఎలాగో అలాగ రెండో రోజుకు గడ్డి మొక్క నిలబడగలిగింది.
కొద్దిరోజులలోనే తుఫాను వచ్చే కలం వచ్చింది. వానలు ఎప్పుడంటే అప్పుడు పడుతున్నాయి. గడ్డి మొక్క పడుతూ లేస్తూనే ఉంది. మళ్ళీ మళ్ళీ.ఓ రోజు ఉన్నట్టుండి వీచిన హోరు గాలికి అంత గాలికి అంత పెద్ద మామిడి చెట్టు ఫెళ ఫెళమంటూ విరిగి పడిపోయింది. దాని మొదలు నరికి నట్లుగా రెండు ముక్కలైంది. విరిగి పడీ పోతున్న మామిడి చెట్టును చూసి గడ్డి మొక్క చాలా విచారించింది. 
"ఓ నా మిత్రమా ,నేను క్రింద పడినా తిరిగి మళ్లీ మళ్ళీ లేవగలను .కానీ ఒకసారి కూలిపోయిన నీవు తిరిగి ఇక నిలబడడం జరగడం కదా " అని విచారిస్తూ ...
నిశ్చలంగా నిటారుగా నిల్చింది చిన్న గడ్డిమొక్క .
***
బి.కల్పన ,10 వ తరగతి.జిల్లా పరిషత్ పాఠశాల ,తెట్టు.

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Thursday, November 3, 2011

ఆహా..ఓహో..!


ఆహా ...ఓహో...
నేనే మేఘాన్నయితే..
చిటపట గాలులు తోలి ,
ఉరుములు మెరుపులు మెరిసి వర్షం పడనిస్తా!
వాగులు వంకలు పోయి ..
వరదలు పోయి ..
చెరువులు బావులు నిండిస్తా.
పచ్చటి పంటలు పండిస్తా.

***
 యం.వరలక్ష్మి ,6వ తరగతి,రిషివ్యాలీ పల్లె బడిPrabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Saturday, October 8, 2011

నాకు పుట్టుక లేకుంటే..?!?


నేనే కానీ ఒక కొండై పుడితే..

నా మీద వెలసిన
చెట్లను నరికేస్తుంటే..
బండలు పెరికేస్తుంటే..
ఇక మీదట నాకు పుట్టుక లేకుంటే..
నన్ను నేనే రక్షించుకోవాలి!

నేనే కానీ ఒక కొండై పుడితే ..
భూదేవిని వానదేవున్నీ  నన్ను కాపాడమంటా!
భూదేవిని రాళ్ళను పుట్టించమంటా.
వానదేవున్ని వర్షాలు కురిపించమంటా.

నేనే కానీ ఒక కొండై పుడితే ...
ఎన్నో రకాల దేవుళ్ళను వేడుకొనేస్తా.
నా తరం వారిని ఇంకా పుట్టించమంటా.

మనుష్యుల నుంచి విముక్తి కలిగించమంటా.

*పి. రెడ్డిరాణి ,8వ తరగతి,ZP హై స్కూలు ,తెట్టు
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Thursday, October 6, 2011

ఒకటీ ... ఓయమ్మో !


స్త్రీ  అనే ఒక అక్షరం కోసం..
విద్య అనే రెండు అక్షరాలను వదిలేసి..
చదువు అనే మూడు అక్షరాలకు దూరమై..
జీవితం అనే నాలుగు అక్షరాలకు బానిసై..
జీవించడం అవసరమా ..నేస్తమా!
***
 జి.ఇంద్రజ, 8వ తరగతి, ZP హై స్కూల్
***

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Tuesday, October 4, 2011

ఉపకారికి నెపమెన్నక..!!!

ఒక ఊరిలో ఒక రైతు ఉండేవాడు.
అతని పేరు లక్ష్మణ.
లక్ష్మణ వరి పంట వేశాడు.
అతడు రేయనక పగలనక కష్టపడి పంటను కాపాడుకొంటూ వచ్చాడు.

కానీ,
అక్కడ ఆ చేనులో జరుగుతున్న విషయం అతనికి తెలియదు.
ఎలుకలు వచ్చి రాత్రిపూట పంటని తినేసేవి.
అది చూసిన ఒక గుడ్లగూబ ఆ ఎలుకలను తినేసేది.


Screech Owl 1
ఒక రోజు లక్ష్మణ వచ్చి చెట్టులో ఉన్న
 గుడ్ల గూబను చూచి అసహ్యంగా చూశాడు.
ఆ గుడ్లగూబను ఎన్నో చీవాట్లు పెట్టాడు.
ఆ గుడ్లగూబ లక్ష్మణతో ,
" నీ పంటను నాశనం చేయడానికి ఎలుకలు రాత్రిపూట వచ్చి ,
వరిగింజలను తినేస్తున్నాయి" అని చెప్పింది.

కొద్ది రోజుల తరువాత లక్ష్మణ రాత్రి వేళ పంట దగ్గరికి వచ్చి చూశాడు.
ఆ సమయంలో ఎలుకలు గింజలను తినేస్తున్నాయి.
అది చూచిన లక్ష్మణ ఆ గుడ్లగూబ దగ్గరికి వచ్చి చూసాడు. క్షమాపణ అడిగాడు.

ఆ తరువాత గుడ్లగుబ వచ్చి ఆ ఎలుకలను తినేసి, పంటను కాపాడింది.

లక్ష్మణ గుడ్లగుబకు ధన్యవాదాలు చెప్పాడు.
***


బి.తేజ ,9వతరగతి.ZP హై స్కూలు, తెట్టు


***
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Sunday, October 2, 2011

Our life a message ???


"My life is My Message !"  Gandhiji.

Today is not only the birthday of Gandhiji, but also Lal Bahadur Sasthriji.
let us pay equal homage to to all the great people who sacrificed their valuable  life for our country's freedom.

A person can bring a change and become a message to other people,when he achieves something that is special and which others can't do.
 Gandhiji had an aim to make India Independent and
he worked for it and India become Independent Nation.

We, the simple people, can also work for an aim and make it successful.
We ,all  Indians ,common people, can also bring a change however small it can be.
We can also make our life a message to other people .

Enjoy!
Celebrate birthdays of Gandhiji and Sasthriji.
***
D.Pranav Reddy,
ISE2 ,Prabhava After school
***
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Oh, Why don't they ..?!? Oh!
Lal Bahdur Sasthrijee,
Why don't every one mind you on your birthday?
Actually you are very lucky to be born on the day when Gandhiji was born.
You are also very great.

But, I have a big doubt .
Why don't people bother your birthday?
Both Gandhi and you are super heroes.
Today is your birthday.
There are so many photos  of Gandhiji around but,
not even one photo of yours!

People are very stingy...!

Happy Birth Day!
 ***
Prateeka ,
ISE 1 ,Prabhava Afterschool

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

చెరో దారినేనే ఒక పిచ్చుకనయితే..
నాకు రెండు పిట్టపిల్లలు ఉంటే..
నేను ఆహారం కోసం వెళితే,
నా పిల్లలు నాకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ,
వాళ్ళు విధంగా అనుకొంటే ,
' మా అమ్మకు ఆహారం దొరక లేదా?
అక్కడ ఎదైనా ఆపద వచ్చిందా?
వేటగాడి వలలో చిక్కుకుందా?
దారి ఏమైనా తప్పిపోయిందా?
ఆహారం కోసం వెతికి వెతికి అలసి పోయిందా?
ఆహారం కోసం వెతుకుతూ, తగిలి ఏమైనా పడి పోయిందా?
స్నేహితులతో మాట్లాడుతూ ఉందా?
మనల్ని మరిచి పోయిందా?"
నా కోసం పిట్టలు అరుస్తుంటే,
నన్ను వెతుకుతూ పిట్టలు ఒక దారి పోతే..
నేను గూటికి మరోదారిన చేరైతే..
పిల్లలు ఒక దారి . నేను మరోదారి!

S.రెడ్డి రాణి, 9 తరగతి,  ZP హై స్కూలు ,తెట్టు
5-9 -11
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Friday, September 30, 2011

పిట్టమ్మ ప్రేమ !

అలసి పోయి పిట్టలు...
చెట్టు నుండి చూస్తూ...అమ్మ రాని విషయం...
తలుచుకొనె బాధతో.

'అమ్మను వేటాడేమో..
అమ్మ దారి మరిచి పోయిందేమో..'


ఆహారం వెతికి వెతికి...
దొరకక అమ్మ తిరిగి వచ్చె.


అమ్మ వచ్చిన సంతోషంలో..
ఆకలినే మరిచాయి  పిట్టలు  .


ఆనందంతో ఆనందాన్నే తిన్నాయవి.
ఆకలి కన్న అమ్మప్రేమ తియ్యనిదిగా!
***

పి.రోహిణి,    9 తరగతి,  ZP హై స్కూలు ,తెట్టు
5-9 -11

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Wednesday, September 28, 2011

కొండెక్కాక.. !


 నాకు కొండ ఎక్కాలని  ఎంతో కోరికగా ఉండేది.
 అనుకోకుండా ఒకరోజు, ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా ,కొండ ఎక్కాను.
అక్కడ నాకు రకరకాల పువ్వులు ,తీగలు, పచ్చని చిగుళ్ళు ,పండ్లు కనబడ్డాయి.
ఇంకా రంగు రంగుల పక్షులను ,సీతాకోక చిలుకలను చూసాను.
ఇవన్నిటినీ చూసాక నాకు ఎంతో సంతోషం కలిగింది.
అనుకోకుండా ,ఒక అనకొండను చూసాను.
 అది ఒక పెద్ద  గుండుకు చుట్టుకొని నిద్రపోతున్నది. నేను చూడకుండా ,ఆ గుండు పైకి జంప్ చేసాను. అప్పుడు చూసాను దానిని. చాలా భయం వేసింది.
అప్పుడు నేను కదలకుండా అలాగే నిలబడ్డాను. దారిలో వెళుతున్న ఒక మనిషిని చూశాను. అతన్ని పిలిచాను.
అప్పుడు అతదు, "నువ్వు పైకి ఎలా ఎకావో, అలా మెల్లిగా కిందికి దిగు." అన్నాడు.
ఆ తరువాత అతడు,
"గట్టిగా అరిస్తే పాము మింగేస్తుంది" అని అన్నాడు.
అప్పుడు నేను ,వేరొక పక్క గుండు చూచాను. దాని పైకి జంప్ చేశాను.
ఎలాగోలా తప్పించుకొన్నాను.
తిరిగి ఇంటికి వెళుతుండగా ,ఒక పెద్ద పాము మేకపోతును మింగని వస్తోంది.
అది చూసి పెద్దవాళ్ళందరూ  తుపాకీ పట్టుకొని వచ్చారు. పాము మేకపోతును సగం తల మింగింది. తుపాకీ కాలచారు. ఆ పాము చచ్చిపోయింది.
 కానీ, మేక పోతు, అప్పటికే పాము కరవడం వలన చచ్చిపోయింది.
అప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేసింది.
***
బి. తేజ ,
 9 వ తరగతి, ZP హై స్కూల్ ,తెట్టు.
11-9-2011
**


గమనిక : మామూలుగా అయితే , అక్కడ అనకొండ ఉండేది కాదు, కొండచిలువ ఉండేది..:-) అలాగే,జంప్ చేసే వాడు కాదు.. ఎగిరి దూకేవాడు!


       Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Monday, September 26, 2011

ఇంటికి రా అమ్మా!

                                                                                                            
అమ్మ పొద్దున్నే మా ఇద్దరికీ ఆహారం 
తీసుకురావడానికి వెళ్ళిందా. 
ఇంకా రాలేదు.
అమ్మకి ఏమయింది?

అయ్యో ! వేటగాడి వలలో చిక్కూన్నావా?
లేకపోతే దెబ్బ తగిలి కింద పడి పోయావా?
అయ్యో ! నాకు ఆకలేస్తుంది!

అయ్యో ! ఇప్పుడు శత్రువుల బారి నుండి ఎవరు రక్షిస్తారు?
అమ్మా మమ్మలని మరిచి పోయావా?
లేకపోతే నీ పిల్లలనుకొని వేరే పిల్లలతో ఆడుతున్నావా?

అయ్యో బాగా చీకటి పడుతుందే !
చెట్టుతాత కూడా నిద్రపోతున్నాడు! 
అయ్యో ! నాకు చాలా భయంగా ఉంది.
తొందరగా ఇంటికి రా అమ్మా!

***
దశాని , 9 వ తరగతి, రిషీవ్యాలీ స్కూలు 5.9.11

***
http://prabhavabooks.blogspot.com/2011/09/blog-post_25.html
***
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Sunday, September 25, 2011

అమ్మా , ఓ అమ్మా!

రెండుగంటల ముందు వెళ్ళింది,
 నా ఆహారం కారణం.
ఈ వంటరితనం నా ఆనందం,
తిట్టడానికి లేదు కదా!
అమ్మా, ఓ అమ్మా,
నువ్వు తిరిగి రావద్దే !

కడుపుమంట ,ఆకలి దంచుతుంది,
నా భోజనం ఎక్కడ?
నా సంతోషం మాడిమసిగా మారింది,
కోపం నా ఏకైక భావం.
అమ్మా,ఓ అమ్మా, 
నా కోపాన్ని పరీక్షించ వద్దు! 


చీకటి ముసురుకొంటొంది నాచుట్టూ,
నా కోపము భయముగా మారింది.

ఏంటా శబ్దం? సర్పమో,కౄర మృగమో ,
నా ప్రాణం ఆపదలో చిక్కి ఉంది.
అమ్మా,ఓ అమ్మ,
నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు?

నల్లటి దూరం నుండి వేగంగా వస్తుంది ,
అదుగో మా అమ్మ!
నా నోటి నుండి ఏమి వచ్చినా,
నువ్వు మాత్రం బాధ పడకు.
ఎందుకంటే,
అమ్మా ,ఓ అమ్మా, 
నువ్వంటే నా ప్రాణం కదా?

***


ప్రియ బిక్కాని,
10 వ తరగతి,
రిషీవ్యాలీ స్కూలు 5.9.11

***
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Friday, September 23, 2011

Little boy " teddified! "
There is one school rule ,I will never break again.
Our son Arjun was studying  in playschool.
His class teacher told that the school passed a rule that every student should wear uniform during week days.

Arjun was wearing his uniform regularly .But, he got bored of that dress. One day he asked me,"Mom, please,Let me wear my denims today." I tried to convince him. But, he insisted a lot.
So, he went to school in his new denim pants and his favourite T-shirt.

His class teacher was angry at him.
She removed his dress and put it on a Teddy Bear.
Arjun got embarrassed at that punishment.
There were thirty children in his class.He was standing with his underwear whole day.
He returned home with tears rolling down his cheeks.

As parents ,me and my husband , Srikar, felt very bad.
 Srikar said," It's not an appropriate punishment."
I cried," Such a little child! Just three and half years old!"
Then ,Srikar said,"We must talk to the principal."

We both went to school immediately and complained to principal.
The principal apologized and promised  us ," We won't repeat such punishments."
Rules should be helpful to children to learn but not to hurt them.
As parents ,we also decided  not to break the school rule that will embarrass our child.

***
Pavani Bharath Reddy,
ISE 1,Prabhava Afterschool.
13-9-2011
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Tuesday, September 20, 2011

వీధి వీధి లో రాగులు

రామాపురం అనే వూరిలో గోపాల్ అనే రైతు ఉండే వాడు.
అతను ఒక రోజు రాగులు పంట వేయాలని అనుకొన్నాడు. అంగడికి వెళ్ళి రాగులు తీసుకొని వచ్చాడు.
ఆ రాగులను పొలంలో వేసి పంట పండించాడు.
ఆ రాగులను వూరిలో అమ్మాలనుకొన్నాడు.
ఎవరూ కొనలేదు.
మదనపల్లికి వెళ్ళి అమ్మాలనుకొని, మదనపల్లికి వెళ్ళాడు.
మదనపల్లిలో వీధి వీధికి వెళ్ళి అమ్మాడు.
ఎవరూ కొనలేదు.
అక్కడికి ఒకామె వచ్చి,
 "ఏంటయ్యా ,చీప్ గా రాగులు అమ్ముతున్నావు ?"అని అడిగింది.

ఇంతలోనే మరొకామె వచ్చింది. "అర కిలో రాగులివ్వు "అని అడిగింది.

"ఏమిటమ్మా టౌన్ లో ఉండీ చీప్ గా రాగులు కొంటున్నావు ?"అని అడిగింది మొదటి ఆమె.
"నీకేం తెలుసు రాగుల్లో బలం ?" అంది రెండో ఆమె.
"రాగుల్లో ఉన్న బలమేమి చెప్పమ్మా" అంది మొదటామె.
"అది చెపితే తెలిసేది కాదు.తింటే తెలుస్తుంది! "అన్నది రెండో ఆమె.
ఆమె మాట విన్న పక్క వారు కూడా వచ్చి రాగులు కొన్నారు.
అలా వక్కరికి వక్కరు చెప్పుకొని ,అందరూ కొనుక్కొన్నారు.

అలా కొని,ఆ రాగులు తినడం ద్వారా అందరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.
"ఎవరైనా సరే, ప్రిస్టేజీకి పోకుండా రాగులు కొనాలి. అవి మాత్రమే కాదు మిగిలిన కూరగాయలు ,పండ్లు కూడా తినాలి." రెండో ఆమె అంది.
అందరు కొనడం ద్వారా, గోపాలు మళ్ళీ రాగుల పంటేసాడు.కూరగాయలు పండించాడు.

***
బి.నందిని  ,6 వ తరగతి,జిల్లా పరిషత్ హైస్కూలు , తెట్టు
***
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.