*Prabhava* Books * Handicrafts * Toys * Stationary * Handlooms * A Center for Trinity College London ESOL Courses * Prabhava Play School * Prabhava PrePrimary School * prabhava Toddler Care* పుస్తకాలు * హస్తకళ * చేనేత * బొమ్మలు * మన సభ్యత సంస్కృతి * మన ఊరి కళాకాంతి * మన ముంగిటి చిట్టిచేమంతి * ప్రభవ * పిల్లల చిట్టిరచనలు చిన్నికవితలు * తెలుగు ఇంగ్లీషులలో *Prabhava*

Wednesday, September 25, 2013

మరొక పచ్చటి ఆలోచన

బడిలేని రోజుల్లో ఏం చేయొచ్చు చెప్మా?
చేయడానికేం బోలెడు ! అంటారేమో మీరు.
బహుశా పాట్టీ శుక్లా గారి పాట వింటే ,
మీకు మరొక పచ్చటి ఆలోచన తట్ట వచ్చు!
శుభస్య శీఘ్రం !

ఇదుగోండి మీ కోసం.
Let's plant a flower

Friday, September 20, 2013

కల ”కలం”

మా తాత గారి తండ్రి వ్యాపారపు పని మీద అమెరికాకు వెళ్ళినప్పుడు, మా తాతగారి కోసం ఒక కలం తెచ్చారట.
మా తాత గారు కలమును బంగారం కంటే విలువైనదిగా చూసుకొనే వారు. అన్ని పరీక్షలు కలంతోనే రాసేవారు. మా తాత గరికి పదవతరగతిలో తొంభై రెండు శాతం  మార్కులు వచ్చాయి
Image 1ఊరిలోని వారందరూ ,మా తాతగారికి కలం వలననే మార్కులు వచ్చాయని  అనడం మొదలు పెట్టారు. బంధువులు ,ఊరివారందరూ తాతగారిని ఎంతో మెచ్చుకొన్నారు. కానీ, అతను చదువులో పెట్టిన ధ్యాస, శ్రమ కాకుండా ,పరీక్ష వ్రాయుటకు వాడిన కలాన్ని మెచ్చుకున్నారు. దానితో మా తాతగారికి కలం మీద కోపం కలిగి ,దానిని ఒక మూల పడవేశారట .
కొంత కాలం గడిచిన తరువాత కూడా కలం గూర్చి ఎవరూ మర్చి పోలేదు. మా తాత ఊరు వదిలి వెళ్ళాక ,అతనిని  గూర్చి మనుష్యులు మర్చిపోయారు .కానీ, కలం గూర్చి ఎవరూ మర్చి పోలేదు.   పెద్దలందరూ చిన్నపిల్లలకు కలం గురించి చెప్పే వారు. తన ఊరి మీద కోపంతో ,మా తాతగారు ఉద్యోగం చేయడానికి వెళ్ళి,ఎప్పుడూ ఊరికి తిరిగి వెళ్ళ లేదు.
చాలా సంత్సరాలు గడిచాక ,ఒకసరి మా నాన్నతో నేను ,మా ముత్తాతను కలవడానికి మా ఊరికి వెళ్ళాను.
మా ముత్తాతకు 90 ఏళ్ళ పై వయసు. అతను సరిగ్గా మాట్లాడడం లేదు. నడవలేరు కూడా.
అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు, ఊరిపెద్దలు నాకు  ఒక కలం గురించి చెప్పారు. అది మా తాత గారిదని ఎవరూ చెప్పలేదు. ఎవరికీ గుర్తులేదు కాబోలు. అన్ని సంత్సరాలు కథ చెప్పడంలో , కథలో ఇతరకథలు కలగాపులగం అయిపోయాయి.   కలము వాడిన వాడు అసలు చదువుకొనే వాడు కాదు కానీ , కలంతో వ్రాయుటం వలన  అతనికి నూటికి నూరు మార్కులు వచ్చాయని నాకు చెప్పారు.
నేను పదవ తరగతిలో ఉన్నాను. ఇంకా రెండు మూడు నెలలలో మా పరీక్షలు మొదలవుతాయి. మా స్నేహితుడు అసలు చదువుకోడు. తనకి కలం ఇస్తే బావుంటుందని అనుకొన్నాను .
  కానీ, అటువంటి కలం ఎక్కడనుండి  తీసుకు రావాలో ఎవరికీ తెలియలేదు.  కొనాలన్నా కలం పేరేమిటో కూడా తెలియదు. ఊరిలో పెద్దలను కలం పేరడిగితే , దాని పేరు తెలియదు కానీ , దీనిలో ఇంకు మళ్ళీ మళ్ళీ నింపవచ్చని చెప్పారు.
నేను పట్టణానికి తిరిగి వచ్చాక , మా స్నేహితుడికి కలం గురించి చెప్పాను
అతను  వెంటనే ఆ కలం కావాలి అనెను
రోజు నుండి మేము ప్రతి దుకాణానికి వెళ్ళి ,ఇంకు మళ్ళీ మళ్ళీ పోయాల్సిన కలం కోసం అడిగాము. అటువంటి కలాలు ఒకటో  రెండో ఉంటాయనుకొన్నాము. కానీ, ప్రతి దుకాణంలో పది కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంక లాభం లేదని మేము నమూనకు ఒక కలం కొన్నము
బోర్డు  పరీక్షలకు ముందు జరిగే పరీక్షలలో మా స్నేహితుడు కలాలను వాడి చూశాడు. కానీ ,మా స్నేహితుడు  పరీక్షలోను పాస్ అవ్వలేదు
రోజూ కలం  కోసం వెతకడంలో  " హీరో " క్యాంలిన్" వంటి కలాల పేర్లను నేర్చుకొన్నాము కానీ , చదువు ఏమీ నేర్చుకోలేదు.
నేను ఇలా రోజూ బయటకు వెళ్ళడం చూసి మా నాన్న నన్ను విషయం ఏమిటని అడిగారునేను తనకు  పూర్తి  కథ చెప్పాను. నేను చెప్పినదంతా విని ,నవ్వి, తన జేబులోనుంచి ఒక కలాన్ని బయటకు తీసారు. " కలం ఇదే !"అన్నారు. ఆశ్చర్యంతో నేను కలం తీసుకొని చూస్తే ,దాని మీద "పార్కర్" అని వ్రాసి ఉంది.
ఇంక రెండు రోజుల్లో మా పరీక్షలు. వెంటనే ,నేను మా స్నేహితుడి ఇంటికి పరిగెట్టాను.
తనతో కలిసి దుకాణమునకు వెళ్ళి, దుకాణ దారు ముందు మా దగ్గర ఉన్న యాభై రూపాయలను  పెట్టాము. ఒక పార్కర్ పెన్ను ఇవ్వమని అడిగాము.
అతను నవ్వి, "కేజీ టమటాలే వంద రూపాలు. యాభై రూపాయల్కౌ పార్కర్ పెన్ను  ఎక్కడ దొరుకుతుంది ?" అని అడిగాడు.
అప్పుడు మా ఇద్దరికీ మా తప్పు తెలిసింది. మేము ఎప్పుడూ వంద రూపాయల కంటే  ఎక్కువ కలం ఉంటుందని అనుకోలేదు. వంద రూపాయలకంటే తక్కువ కావాలని అడిగాం కాబట్టి ఖరీదైన కలాన్ని దుకాణ దారు  మాకు చూపెట్టలేదు. ఎంత అడిగినా అతను మాకు పెన్ను ఇవ్వ లేదు.
అందుకనే ,నేను ఇంటికి వెళ్ళి ,మా నాన్న ను బ్రతిమిలాడాను. కలాన్ని మా స్నేహితునికి పరీక్షలు వ్రాయడానికి ఇచ్చాను.
పరీక్షలు అయిపోయాయి. ఫలితాలు వచ్చాయి.                                       
అప్పుడు తెలిసింది
నేను  మా స్నేహితుడు పరీక్షలలో బాగ చేయ లేదు. మా స్నేహితుడు పాస్ కూడా కాలేదు
ఆ  కలం వెతుకులాటలో చిక్కుకు పోయి , చదవడం పూర్తిగా మానివెశాం. మాకు సరియైన శిక్ష. కలం గురించిన కథ అంతా ఒక మూడ నమ్మకం అని తెలుకొన్నాము. అప్పటినుండి మేము మూఢ నమ్మకాలను నమ్మ కుండా. ఏమి చేసిననూ, శ్రద్ధ, ధ్యేయంలతో చేశాము.
కలం కోసం నేనూ నా స్నేహితుడు చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చినపుడల్లానిపిస్తుంది.
"ఒక చిన్న కలం ఎంత కలకలం రేపిందీ ! "అని.
***

ప్రకృతి ,
పదవ తరగతి ,రిషీ వ్యాలీ పాఠశాల ,3-9-2013
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Monday, September 9, 2013

Patri Hunt !

  Vinayaka Chavithi  is a very significant agrarian festival that always  leaves children with amazing experience.
 When we were young,  the fun  used to start  early in the morning . We ,the children of our neighborhood ,used to go around the village to collect Patri .We used bet on huge collections of diverse leaves and fetch  around the village fields , orchards, gardens, bunds of tank and canals .It was amazing fun to quickly identify and pluck the leaves that we need for the day. We often used to collect flowers and  now and then add surprise first bloom fruits, kasaru kaayalu.
This “Patri hunt “was hand in hand with collecting clay for Idol making. Along with the family idol, these little ones made by our small hands used to take pride place on  the puja peetham under palavelli.
Offering of  108 leaves  to Ganapathi as “Patri” on this festival draws attention to abundance rich  flora handed over to us over generations. Our ancient wisdom indicates that each of these plants has medicinal properties, extracts of which used to help  community to cure common ills. What used to be a general awareness in using these plants and their products, is presently forgotten .
Patri Hunt  makes us  to understand the importance of varied  plants for their medicinal values and aromatic usages. This is the time we should explain our children about the diversity of plants and their role in medicine ,Ayurveda , and eventually adopted by allopathy .
Patri contains  at-least 21 varieties of  leaves depending upon the agro-climatic region where one stays. For example, the given list doesn't contain  vepa (Neem), velakkaya (Forest apple), neredu (Blue Berry), mogali ( Kewda) etc which we find in the list of our region.
 The basic objective of listing 21 different varieties is to help our children understand the concept that nature has gifted a diverse flora, which we need to appreciate and  protect to pass on to future generations. 
After the immersion of the  clay idol, the fertile soil collected from the village tank used reach the tank again along with all these medicinal herbs and turmeric “Gouri.”
That’s our ancient wisdom!
As village children ,we enjoyed  open fields to explore and learn. Our present Mid-Town children live away from green neighborhoods where they can happily move around and fetch “Patri”
However, they can easily collect  the readily available pathri from the local market.
Kindly try to encourage your child to explore your own home garden and neighborhood  You can also plan a village trip to make the patri hunt a family fun.
        Following is the glossary of 21 plants in Sanskrit, Telugu with their Botanical Names. This glossary should ignite the curious child to understand the diversity of the nature.
Our understanding is our child’s understanding. 
So, we enclose the details about the patri . Happy Vinayaka Chavithi.

Sl. No
Sanskrit Name
Name in Telugu
Botanical Name
1
Machipatram
Machipatri
Artemesia Vulgaris
2
Bruhateepatram
Vaakudaaku
Solanum Xanthocarpum
3
Bilvapatram
Maaredu
Aegle Marmelos
4
Doorvayugmam
Garika
Cynodon Dactylon
5
Datturapatram
Ummetta
Datura Metel
6
Badareepatram
Regu
Zizyphus Jujuba
7
Aapamargapatram
Uttareni
AchyrathusAspera
8
Tulasipatram
Tulasi
Ocimum Sanctum
9
Chootapatram
Mamidaaku
Mangifera Indica
10
Karaveerapatram
Ganneru
Nerium Odorum
11
Vishnukrantapatram
Vishnukanta
Evolvulus Arvensis
12
Daadimeepatram
Danimma
Punica Granatum
13
Devadaarupatram
Devadaaru
Erythroxylum Monogynum
14
Maruvakapatram
Maruvam
Marjorana Hortensis
15
Sindhuvarapatram
Vavili
Vitex Negundo
16
Jaajipatram
Jaaji Aaku
Jasminum Auriculatum
17
Gandakeepatram
Devakanchanam
Bauhinia Variegata
18
Semeepatram
Jammi Aaku
Prosopis Cineraria
19
Aswadhapatram
Raavi Aaku
Ficus Religiosa
20
Arjunapatram
Tellamaddi
Terminalia Arjuna
21
Arka Patram
Jilledu
Calotropis Procera


*** 
Related Links :
అప్పగించితిమమ్మా...
ఒప్పులకుప్పా...
నీకిపుడు..
http://chandralata.blogspot.in/2013/09/blog-post_7.html

***
మేం ఏం చేస్తున్నామో మీకు తెలిసి పోయింది కదా!
ష్! 
మా అమ్మానాన్నలతో చెప్పొద్దు!
http://prabhavabooks.blogspot.in/2012/09/blog-post.html
***

ఆహా... బొమ్మలొచ్చెను !

http://prabhavabooks.blogspot.in/2011/08/blog-post_30.html

**
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Thursday, September 5, 2013

Happy Teachers Day !

A beautiful song dedicated to Teachers.
We liked it.
Hope you too!
Happy Teachers Day !
Prabhava Kids !
***
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Monday, September 2, 2013

ఒకానొక చెప్పు !

Infant/Toddler Boys' Robeez Luke - Greyనేను ఒక వాసన వస్తోన్న చెప్పుని.
అందరూ నా దగ్గరకు రాగానే
ముక్కు మూసుకొంటారు.
మీరు వాసన తట్టుకోలేక పోతే,
నేను ఎంత వాసన భరించాలి?
ఆలోచించండి!


I am a stinking Shoe.
Everyone closes their nose 
When they see me.
If you can't bear the smell,
Then what should I do ?
***
నివేద్,     7-9-2011
Nived,
* 8 th Class
*Rishi Valley School
***

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.