*Prabhava* Books * Handicrafts * Toys * Stationary * Handlooms * A Center for Trinity College London ESOL Courses * Prabhava Play School * Prabhava PrePrimary School * prabhava Toddler Care* పుస్తకాలు * హస్తకళ * చేనేత * బొమ్మలు * మన సభ్యత సంస్కృతి * మన ఊరి కళాకాంతి * మన ముంగిటి చిట్టిచేమంతి * ప్రభవ * పిల్లల చిట్టిరచనలు చిన్నికవితలు * తెలుగు ఇంగ్లీషులలో *Prabhava*

Wednesday, July 28, 2010

ఒక్క రోజు

నేను ఒక్క రోజు
ఒక్క చుక్కలాగా మారిపోయినా.

ఒక్క చెట్టుని ఎగిరిపోవడం చూసా.
నేను పువ్వులా మారిపోయినా.

నా దగ్గర ఒక చీమ వచ్చి
నాతో మాట్లాడింది.

నేను ఒక్క రాయిలాగా మాఇ పోయినా.
నేను ఒక చెట్టులాగా మారిపోయా.

ఒక్కఆకు మీద
నేను ఆకాశంలో ఎగిరిపోయా.

ఒక్క రోజు !
ఒకే ఒక్క రోజు!!

***

గౌతం,
6 వ తరగతి, రిషీవ్యాలీ పాఠ శాల,
పిల్లనగ్రోవి (2006) సంకలనం నుంచి.
***

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Saturday, July 24, 2010

మూటలో ఉండే ఓ విత్తనమా!

మూటలో ఉండే ఓ విత్తనమా!

మూటలో ఉన్నప్పుడు నిద్రిస్తుంటావు.
నేలమీద పడినప్పుడు కోలుకొంటావు.

తరువాత మొలకెత్తుతావు.
మొలకెత్తాక పూలు పూస్తావు.

పూలు పూసాక కాయలు కాస్తావు.
కాయలు కాశాక అందరి కడుపు నింపుతావు!

***
విద్యానంద్,  6 వ తరగతి, విద్యావనంPrabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Friday, July 23, 2010

నేనే నేనే

నేనే నేనే మంచి వాన్ని
నేనే నేనే మోసగాన్ని 

మా ఊరి దిబ్బగాన్ని
అల్లరి బుడుగుగాన్ని 
చిల్లరి మల్లరిగాన్ని

కొండలలో కొనకాయల్ని పీకేస్తా
చేనుల్లోని చెనిక్కాయలను పీకేస్తా 

మామిడిచెట్లలోని మామిడికాయల్ని పీకేస్తా
టెంకాయ చెట్లలోని టెంకాయల్ని పీకేస్తా

అమ్మ చేత దెబ్బలు తింటా!
***
పి.విజయ్ 5 వ తరగతి

రిషీ వ్యాలీ పల్లె బడి

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Tuesday, July 20, 2010

To people for to see !

Have you done something naughty recently?
May be your child  or the child in you !
Please read the following poem by
John Keats 
and perhaps, you may find yourself!

                             The boy who ran away.
There was a naughty boy,
And a naughty boy was he.
He ran away to Scotland,
To people for to see-
Then he found that the ground
was as hard ,
That a yard
 was so long,
That song
 was as merry,
That a cherry
was as red –
That lead
was as weighty,
That fourscore was as eighty,
That a door was as wooden ,
As in England-
 so he stood in his shoes
And wonder’d .
He wonder’d
He stood in shoes and he wonder’d.

***
Hope you enjoyed this sweet  little poem by the great poet and the all time favorite!
Do you like to share such naughty things you did ?
We would love to read!

***
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Sunday, July 18, 2010

Write to Speak !

More than hundred and fifty candidates 
appeared for Prabhava Common Entrance Test.
Congratulations  
to Syba Venkat  Karthik ,
TOPPER .
Greetings to
M.Sajan,Sai Sai Sree Harsha, Laxmi Venkata Lalasa,
MonishTeja,Vijay Nova, BhanuTeja 
for achieving Prabhava Scholarship.
Admissions are open from  10AM on  19-7-2010 
*

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Friday, July 16, 2010

All Smiles :-)


Chavi Jain,this little child , reached home all smiles like a POWERPUFF girl.
Chavi,the youngest participant of Trinity College London ESOL courses at Prabhava , had a reason to smile all the way, not only for the powerpuff girl mask she received from Ms.Mary Jaffers,but for her Distinction in  the GESE INDIA exam on 30-8-2009.
***

Heithishi ,presented Topic on her favourite  television series , "Friends", and her mother Ms.Anu  , about her favourite "Bollywood" and  returned  thier home in Southern England with TWO DISTINCTIONS and FOUR DOUBLE A s  in GESE Grade 6.
***

Ms.Kameswari, a rural Maths teacher ,chose to speak on  "Rural Education" deserved all claps as she returned to her class with  her OWN DISTINCTION.
****
.
Ms.Bhadravati , a homemaker, who joined Prabhava with an intention to help her children 
in their homeworks, talked on "Life in Apartments" and ofcourse, took home  a distinction in GESE Grade 4.
The little boy was very proud of his mamma's achievement and obviously demanded an extra ice-cream in celebration!
***

Look ! It's exam time!Not less fun!!

***
Ms. Mary Jaffers,International Director ESOL Exams India, launched Grades 4 to 6 GESE India
for the first time in the world at Prabhava,on 30-8-2009
***


Last, but officially the first candidate, Mr.Teja Kiran Yadav, who was evaluated and awarded  first in the newly launched 4 -6 GRADE in GESE India on  that day, was hesitating to appear a Spoken Exam
 because of his  speech difficulties.
 However, he was awarded extra time to overcome his stammering during the exam. 
Interestingly,Examiners were surprised to find a very clear talk all through the Examination  and  were much delighted with his humorous Topic Presentation , none other than his all time favorite, mouth watering, 
Nellooru chepala pulusu.
On the day Teja received his first International Academic Certificate from Trinity College London, he gave  a touching acceptance speech and  stammered!Here We go!
All the OLD BOYS and GIRLS send their
BEST WISHES 
to the NEW students at Prabhava, ESOL 
***


Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Wednesday, July 14, 2010

నేనే వెన్నెల

Moon

నేను చందమామ దగ్గరకు పోతా
చంద్రమామతో ఈ ప్రపంచంలోకి వస్తా
చందమామతో బాగా వెన్నెల ఇప్పిస్తా
చందమామ ప్రపంచంలో లేకుండా వెళ్ళిపోతే,
అప్పుడు..
నేనే వెన్నెల ఇస్తా వెలుగు ఇస్తా.
నేనే చందమామను అయిపోతా!

***
 కె.అమర్ నాథ్  ,విజయ వనం ,రిషీవ్యాలీ పల్లె బడి,<"పట్టు పువ్వులు " పిల్లల కలాలు సంకలనం నుంచి,


***

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Tuesday, July 13, 2010

జాబిల్లికి జంట మామ

Moon
ఒక ఇంటిలో ఒంటి కుర్రవాడు
వాడి చుట్టు పిల్లలు

పండుమగ్గిన మామిడిముట్ట
గుడ్లలోని సొన
కొప్పులో మల్లెపువ్వు
రోజురోజుకీ కరిగిపోయే  మంచుగడ్డ
పసుపుపాల మీగడ కలిసిన పాలగడ్డ

6 hour old moonపౌర్ణమి రోజు పాలముక్క
అమావాస్య రోజు కళ్ళు విప్పి
చూసినా కనబడదు.

ఆకాశంలో జున్నుగడ్డ
భూమతకు ముద్దుబిడ్డ

చిట్టిపాప బలపంతో...
పలకపై చుట్టు సున్న.
దుఖఃము వచ్చు పాప ...
నిన్ను చూచి తిను  పాలబువ్వ .

మా మామ చందమామ
నల్లకాగితం మీద తెల్ల సున్న
  ప్రతిపదముకు వచ్చే రావత్తు
 అర్ధంలేని అరసున్న ఎందుకమ్మ?

జాబిల్లికి జంట మామ!

Moon("పఠాభి" జాబిల్లి, నిశిలో శశి , ని విన్నాక అప్పటికప్పుడు ఈశ్వరి రాసినదిది)
***
పి ఈ శ్వరి 7 వ తరగతి
విద్యావనం,రిషీవ్యాలీ పల్లెబడి,
 10-1-2007


Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Monday, July 12, 2010

పిచ్చుకమ్మో ఓ పిచ్చుకమ్మా!
చిట్టి పొట్టి పిచ్చుకమ్మా !
ప్రతి కంటిలో ఉంటావామ్మా!

భూమితో పోలిస్తే...
నువ్వు చుక్కావమ్మా !
గాలితో పోలిస్తే ...
మిలుక్కుమని పోతావమ్మా!

                                   మా ఇంటిలో గుడ్లు పెట్టావమ్మా.
                                   ఉగాది  పండుగకు శుభ్రం చేస్తుంటే ..
                                   నీవు పెట్టిన గుడ్లు పోతి పోయాయమ్మా.
                                   అందువలన బాధ పడ్డావామ్మా?
See full size image

                           నన్ను క్షమించవమ్మా...
                                        ఓ పిచ్చుకమ్మో !

***
పి.ఈశ్వరి ,7 వ తరగతి.
10-1-2007
విద్యావనం,రిషివ్యాలీ పల్లె బడి.Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Wednesday, July 7, 2010

Hear ! Hear !!

I am happy to inform you that the audio files of our video shootings have been sent to the Lancaster University in the UK as part of the research being conducted in the university. 
The audio files, including those of Pranav and Meghana will be in the corpus of the university.

With regards,
 Joe Tun Sein
Examinations Division
National Manger,Trinity College London ,ESOL Exams India
***
D.Pranav Reddy ,
Prabhava -2009 GESE London  Grade 3
S.Meghana ,
Prabhava-2009 ,GESE London Grade 4
***
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Tuesday, July 6, 2010

Prabhava Scholarship

Win Scholarships, Fee Waiver , Free Coaching 

For Admissions into Trinity College London ESOL courses@ Prabhava. 

Attend Entrance Test ,PCET on 18th July in English @ 10AM. Call 2333767

Register not late than 17th July.

 Age: Anyone above 7 years.

***

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.