*Prabhava* Books * Handicrafts * Toys * Stationary * Handlooms * A Center for Trinity College London ESOL Courses * Prabhava Play School * Prabhava PrePrimary School * prabhava Toddler Care* పుస్తకాలు * హస్తకళ * చేనేత * బొమ్మలు * మన సభ్యత సంస్కృతి * మన ఊరి కళాకాంతి * మన ముంగిటి చిట్టిచేమంతి * ప్రభవ * పిల్లల చిట్టిరచనలు చిన్నికవితలు * తెలుగు ఇంగ్లీషులలో *Prabhava*

Saturday, November 24, 2012

Gourava VandanamSri Kotapati Muahari Rao garu
 (1933-2011)
Founder Chairman,SIMS

Mortality haunts men, memories, 
emotions and feelings. 

Within the inspiration of perspective,
intention, ideology, and motive
lies true immortality.

Today we honor a man who was committed 
to lighting the flames of idealistic intent.

Aakash Pydi * 
Prabhava Students and Teachers

***
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Wednesday, November 14, 2012

Happy Children's Day !

ఆటలు ఆడాం.పాటలు పాడాం.
ముగ్గులు వేసాం. వెలుగులు నింపాం.

****************
ఎర్రగులాబీలు వందనాలు చాచాకు!
పిల్లలందరికీ పండుగ రోజు.
చాచా నెహ్రూ పుట్టిన రోజు. 

Prabhava children Wish you All 
A very Happy and Bright Children's Day!

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Wednesday, October 24, 2012

“Bommala Koluvu”

Dasara brings the first pause for academics and breaths-in leisure.
Traditionally, Dasara is the festival of teachers and students.
Teachers used to present students before their parents showcasing the little-ones best performance.
The village teacher used to move from house to house , with his band of students ,“Raama danDu”, holding bows and arrows ,  reciting “padyaalu “and collecting “pappu bellalu”.
Moreover , it is the festival of dolls. The relation of children and dolls is un-explainable. Dolls are an intrinsic part of childhood.
When dolls gather, it is not just an attractive arrangement in odd steps, but a celebration of art, craftsmanship, diversity ,colour and above all,  CHILDHOOD.
We have a wonderful tradition of honoring artisans during festivals. Dasara is the celebration of  the art of the doll makers .
 Every home used to have a , bommala koluvu , a celebration of dolls ,arranged in beautiful patterns. Traditional clay and wooden dolls were aesthetically presented with great pomp and show.


With the overflow of contemporary plastic , lead-painted bright toys and dolls ,  traditional Doll  Making is a diminishing art and also, a challenged cottage industry.  
 Prabhava organised a “Bommala Koluvu ”  to continue our great tradition of Doll honouring.
 Children walked in  with their dolls to decorate the podium. They celebrated ,appreciated and enjoyed the occasion.
On our last working day of the First Term ,  Prabhava's children were beautifully dolled up! Cute ,Cheerful and singing and dancing , along with their dolls.


Children exploring and enjoying " the model village with craftsmen at work"

 Children  learning about animals  that live near a  model pond in the jungle .

“Bommala Koluvu” “ కొండపల్లి కొయ్యబొమ్మ

నీకో బొమ్మ నాకో బొమ్మ"
*
మరిన్ని బొమ్మలు
http://chandralata.blogspot.in/మడత పేజీ లో
 ఓ మారు చూడండలా !


Prabahva wishes you all a Happy DASARA !
prabhavabadi@gmail.com
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Tuesday, October 2, 2012

Happy Birthday Bapuji !


భలే తాత మన బాపూజి!
బాలల  తాత బాపూజి!

మా బుజ్జి  బడిలో బాపూజి 
మట్టితో మలిచిన బాపూజి 


బాపూజికి పుట్టిన రోజు జేజేలు!బాపుజీని చేశాం .దండలు వేశాం. దండం పెట్టాం.
పాటలు పాడాం. ఆటలు ఆడాం. జేజేలు చెప్పాం.
మిఠాయిలు తిన్నాం. ఇంటికి వెళ్ళాం. 
మేం.   
ప్రభవ పిల్లలం. 

Our "Clay Gandhi "was made for the occasion at Prabhava Clay studio by Art Teacher Mr.Suresh Kumar and Clay Master Mr.Kiran Kumar.
 Prabhava Kids called him affectionately, "Cool Gandhi ! "  

***

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Sunday, September 23, 2012

“Handloom Week !”

 Our traditional handlooms depict bundles of flowers blooming to life,  the grace of the swans frozen in time, the extravagant flourish of the peacock’s tail,  the ripening succulence of the baby mango and so many other fruits of creativity.
 They are the legacy of generations of Indian culture.
The soft caress of a baby’s cotton cloth, the grandeur of a bride’s magnificent silks, the fine layers of perfection in a mother’s attire, and the macho display of a father’s pancha. No amount of description can do justice to the intrinsic aesthetic appeal of the Indian loom.
Extravagance, refined elegance, and subtle perfection expertly woven by the nimble hands of generations of Indian artisans. They are our cultural inheritance.
A baby opening her eyes to the world cocooned in the softness of cotton.  A girl hiding behind her mother’s ‘dupatta’ in innocent naughtiness.  A boy twirling an invisible moustache playing pretend as a king using his father’s upper cloth as a prop.  These are some of the sweet memories from our childhood we cherish for life.
The revolutionary idea of self reliance propagated by a simple turn of the charkha by Gandhiji brought to knees the might of the British Empire.  The spinning wheel of the Indian handloom helped our society cling onto its cultural identity by being the signature of the freedom struggle against the oppressive British regime.
Shouldn’t we pass the baton of the cultural brilliance that is our handloom heritage to the future of this country? Shouldn’t we pay tribute to the talented and hard working artisans of our country of immense diversity?
Prabhava is taking a small step to pay tribute to a diminishing cottage industry and noting the cultural significance of the handloom through the “Handloom Week!”
It’s time to open up your child’s wardrobe and search through their clothes looking for ‘muslin jubbahs’, ‘pattu pavadas’, ‘khadhi lalchis’, ‘noolu’ gowns or any such handloom.  Let us, the teachers, parents and children, wear handlooms for the next week celebrating our handloom heritage in honour of the Mahatma, Mohandas Karamchand Gandhi.

Dress Code:
24th September to 1 st October   :  Any handloom dress
2 October, Gandhi Jayanthi   :  White handloom dress

***
Also," చేనేత వారం ! "    @                           
 http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1492899372023417026#allposts***

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Monday, September 17, 2012

అయితే ఓకే ! లేకపోతే ,

మేం ఏం చేస్తున్నామో మీకు తెలిసి పోయింది కదా!
ష్! 
మా అమ్మానాన్నలతో చెప్పొద్దు!
సర్ ప్రైస్ !
అన్నట్టు.. మీరూ మాలాగే మట్టితో గట్టి బొజ్జగణపయ్యను చేస్తున్నారు కదా!

అయితే  ఓకే ! లేకపోతే ,
మీ ఇంటి మీదికి దండుకొచ్చేయగలం! 
జాగర్త  సుమండి!

బోల్డన్ని ఉండ్రాళ్ళు కుడుములు తినండేం! 
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

మేం !
ప్రభవ పిల్లలం !
Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Sunday, September 9, 2012

T for Teacher

T for Teacher ! Children in Teacher Role Play @ Prabhava School, 5.9.12
                                                                           ***
Dear Students,
We are gald  that ,we are your teachers.
We learnt so much from YOU.
We will be happy to know ,some day, that you 
learnt something from US too.
Prabhava Teachers.
***
                                                             Cute CATeacher walk!
                                                                  Catch them on the ramp ! 
                                                                             Come on!                                                    
                                                                             
                                                                                  ***
I am your art teacher. 
This is my blush/brush/This is my pallet .
 I teach circles.
Red circle, boo/blue/ circle.yellow circle.small circle.big circle. 

I am your numbers teacher!
I teach numbers.
One two three...
Look numbers on my scale.
One two three..
I love to be your teacher. I am your new English teacher.I tell you many stories!


Come little children come to me
I will teach you A..B..C..


I am your rhymes teacher!
...Up above the world so high.


నమస్కారం. నేను మీ తెలుగు టీచర్. అ ఆ లు నేర్పిస్తా.
 అ ..అమ్మ...అరటి....
.ఈ ..ఈక..
ఉడుతా ఉడుతా ఊచ్ ....!అమ్మకు జేజే ..నాన్నకు జేజే...
చదువులు చెప్పే గురువుకు జేజే ...

namskaar. I am Hindi teacher. bolO ..a sE anaar..! aa sE aam!

Hey! I'm your new science teacher! Look ...into my glass!
                                      

Happy Teachers Day! 
***

Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.

Wednesday, August 15, 2012

dESamunu prEminchumannaa!

Our First Independence Day ...!
                                                        We painted our faces... 
                                      Leaving no colour traces 
                                      on our  bright white dresses .. Balloons, bands and badges , 
 Flags ,flowers  and colours ,
All over our little school ... Lot many songs and dances ...
with cute smiles all over our faces..
 Trophies and Toffees...


Somuch to take Home ..
Beyond our classes..!

We, the Prabahva kids 
@
Prabhava Playschool and Pre Primary School,Nellore


Prabhava,Books and Beyond ! * All rights reserved.